10 manieren om formatief te handelen met Padlet

Flemming van de Graaf

In je les wil je als docent graag weten waar je leerlingen staan in het leerproces. Om deze reden wil je geregeld informatie ophalen over wat leerlingen al wel en wat ze nog niet beheersen. In een proces van formatief handelen doen we dit tijdens het nadenken en produceren (stap 2). Je zet al je leerlingen aan het denken door een gerichte vraag of opdracht te geven (voor meer informatie zie: Ons model voor formatief handelen).

Er zijn verschillende manieren van informatie ophalen. Denk aan:

 • Stemmen met handen bij bijv. stellingen
 • Meerkeuzevragen
 • Stappen op volgorde zetten
 • Zaken met elkaar combineren (bijv. begrip en uitleg)

 

Soms wil je echter een grotere open vraag stellen en dan is de online tool Padlet een uitkomst.

 

Padlet is een fijne online tool die het formatief handelen kan ondersteunen. Onder andere de post-it-functie (zie foto) zet ik veelvuldig in om formatief te handelen. Enkele handige tips voor het gebruik van Padlet:

 • Zorg dat je de vraag zo formuleert dat de antwoorden je informatie geven voor mogelijke vervolgstappen
 • Laat leerlingen hun naam bij de antwoorden zetten (mits de klas veilig is)
 • Probeer diverse formats zodat je de antwoorden op de voor jou meest overzichtelijke manieren ziet.
 • Wil je niet dat de leerlingen al elkaars antwoorden zien? Gebruik de moderatiefunctie bij instellingen. Jij kan dan alle berichten individueel goedkeuren op een moment dat jij wilt. Dit doe je zo: Open een Padlet –> klik rechts op het tandwiel –> scroll naar beneden in het menu wat nu opent –> klik op moderatie en kies voor handmatig

 

Na informatie ophalen klaar? Nog niet…

Alleen het ophalen van informatie zodat je kunt zien hoe je leerlingen ervoor staan is echter nog niet voldoende.  De belangrijkste stap is het aanzetten tot actie. Bijv. met de klas reflecteren op hoe kwaliteit eruit ziet, of de leerlingen hun eigen werk laten verbeteren. Ook hierbij kan Padlet een handige tool zijn. Daarom diep ik hieronder een aantal manieren uit hoe je Padlet hiervoor kan gebruiken.

 

Zes manieren om Padlet in te zetten na het ophalen van informatie

Deze werkvormen kun je inzetten nadat leerlingen antwoorden hebben gegeven op een door jou gestelde opdracht of checkvraag. Laat de leerlingen eerst alle gegeven antwoorden in Padlet zetten. Je interpreteert dan de antwoorden en bepaalt hoe je met de leerlingen hierover wilt communiceren en ze waar nodig verder aan het denken wilt zetten (stap 3 & 4 in een proces van formatief handelen).

1. Laat de leerlingen zelf de antwoorden ordenen op hun wisbordje/schrift

Kies uit alle gegeven antwoorden een aantal antwoorden die de leerlingen moeten ordenen van minder sterke naar sterke antwoorden. Laat ze dit vervolgens onderbouwen. In feite bespreek je dan met de klas wat de succescriteria zijn van een goed antwoord.

2. Laat elke rij leerlingen één antwoord analyseren en opschrijven waarin dat antwoord sterk/minder sterk is

Ordenen zorgt ervoor dat leerlingen nadenken over welk antwoord sterker is en welke minder sterk. Hier twee voorbeelden van werkvormen die je kunt gebruiken:
I. Kies uit alle gegeven antwoorden een aantal antwoorden die de leerlingen moeten ordenen van minder sterke naar sterke antwoorden. Laat ze dit vervolgens onderbouwen. In feite bespreek je dan met de klas wat de succescriteria zijn van een sterk antwoord.
II. Kies uit alle gegeven antwoorden een aantal antwoorden die de leerlingen moeten ordenen van sterke naar minder sterke antwoorden. Vraag de leerlingen eerst deze antwoorden in de categorieën sterk, middelmatig en zwak. Waarna je ze de voorbeelden binnen de categorieën sterk, middelmatig en zwak verder laat uitdiepen en ranken. Hierdoor focussen ze zich nog specifieker op de inhoudelijke verschillen binnen de categorieën wat het kwaliteitsbesef versterkt.

3. Laat leerlingen stemmen over het sterkste antwoord en laat ze uitleggen waarom ze dit het sterkst vinden

Laat de leerlingen een aantal antwoorden lezen. Laat ze vervolgens stemmen op het antwoord dat ze het beste vinden. Dit moeten ze dan onderbouwen met voorbeelden. Dit leidt tot criteria waaraan een sterk antwoord moet voldoen.

4. Laat leerlingen een antwoord van een medeleerling kiezen en dit antwoord zo goed mogelijk verbeteren.

Je deelt post-it’s uit. Je geeft de leerlingen vervolgens het antwoordmodel en laat ze in duo’s de antwoorden van twee andere leerlingen verbeteren, bijvoorbeeld van medeleerlingen voor ze. Op de post-it leggen ze uit wat er in het antwoord mist. Tot slot krijgt de leerlingen feedback op zijn eigen antwoord en heeft feedback op het antwoord van andere gekregen. Hierdoor weet de leerling beter waar een juist antwoord aan moet voldoen.

5. Geef zelf feedback op drie van de ingeleverde antwoorden in Padlet en laat de leerlingen de feedback bij het antwoord zoeken.

Kies drie antwoorden van leerlingen die jij waardevol vindt om feedback op te geven. Geef de leerlingen daarna alleen de feedback terug (bijvoorbeeld door deze op het bord te tonen) en laat ze zelf kiezen welke feedback bij welk antwoord hoort. Vervolgens moeten de leerlingen op basis van die feedback het antwoord verder verbeteren. Hiermee krijgen ze meer kwaliteitsbesef omdat ze moeten nadenken of een antwoord volledig is en waar een volledig antwoord precies aan moet voldoen.

Je kunt naast antwoorden van leerlingen ook zelf antwoorden toevoegen om de leerlingen over veelgemaakte fouten na te laten denken. Ook kun je de leerlingen één van de huiswerkvragen in Padlet laten zetten en daarna één van de bovenstaande werkvormen toepassen. Het is dus zowel in de les als bij afstandsonderwijs te gebruiken.

6. Kies twee leerlingen en geef deze leerlingen met behulp van de succescriteria feedback.

Laat alle leerlingen een vraag beantwoorden. Kies twee antwoorden uit en laat alle leerlingen feedback op die antwoorden geven op basis van door jou gemaakte succescriteria. Deze bespreek je vervolgens met de klas om uiteindelijk per vraag tot een gezamenlijk antwoord te komen.

Vier manieren om Padlet op andere momenten in te zetten

De volgende manieren gaan niet over wat je kunt met de antwoorden van leerlingen, maar zijn manieren waarop je Padlet op andere momenten in je les in kunt zetten bij formatief handelen.

7. Gebruik Padlet om voorkennis op te halen

Stel een voorkennisvraag of geef een voorkennisopdracht en bepaal hiermee welke voorkennis in de klas aanwezig is. Hier kun je in de les op inspelen. Zo kun je bepalen welke groep nog extra uitleg nodig heeft en welke leerlingen al zelfstandig verder kunnen met de stof. Ook kan het inzicht geven in welke delen van de stof de leerlingen al wel voorkennis over hebben en welke voorkennis nog extra opgehaald moet worden.

8. Leerlingen bestuderen zelfstandig een deel van de stof en gebruiken Padlet om vragen te stellen of aan te geven wat ze nog niet snappen

Wanneer je een groter deel van de stof wilt herhalen of toetsen kunnen sommige zaken weg zijn gezakt, zelfs na veel herhaling tussendoor. Je wilt dan graag weten over welke stof de leerlingen nog vragen hebben. Het in de klas vragen stellen kan soms eng en lastig zijn. Bovendien hebben leerlingen vaak dezelfde vragen. Je kunt in Padlet de leerlingen hun vragen laten sturen en selecteren welke je klassikaal behandelt en welke individueel. Hierdoor kun je de leerlingen naar behoefte laten oefenen met de stof.

9. Verzamelen van sterke voorbeelden

Geef leerlingen de opdracht om bijv. van sollicitatiebrieven of bepaalde kunst vormen sterke voorbeelden te verzamelen. Deze zet je in de Padlet en bekijk je. Daarna kun je ze in groepjes of gezamenlijk laten bepalen wat deze voorbeelden nu zo sterk maakt.

10. Gebruik Padlet als exit-ticket om te checken of de leerlingen de stof begrepen hebben en waar je volgende les eventueel nog tijd aan moet besteden.

Stel aan het eind van de les een checkvraag of laat ze een schema/tekening maken of foto van hun werk zodat je in Padlet kunt zien in hoeverre ze de stof beheersen en waar je de volgende les nog extra uitleg over moet geven.

 

Gebruik je nog geen Padlet?

 

Auteur

 • Flemming van de Graaf

  Flemming van de Graaf is een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Hij wil met zijn praktijkervaring collega’s binnen zijn eigen school en op andere scholen inspireren om effectiever les te geven met behulp van formatief handelen. Samen met René Kneyber en Valentina Devid maakt hij de LLEARN-podcast. Flemming geeft trainingen voor Toetsrevolutie.

  Bekijk Berichten

Auteur

 • Flemming van de Graaf

  Flemming van de Graaf is een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Hij wil met zijn praktijkervaring collega’s binnen zijn eigen school en op andere scholen inspireren om effectiever les te geven met behulp van formatief handelen. Samen met René Kneyber en Valentina Devid maakt hij de LLEARN-podcast. Flemming geeft trainingen voor Toetsrevolutie.

  Bekijk Berichten

Nieuwe blogs