mei 2022

Het stellen van de juiste vraag
Snel formatief handelen met diagnostische vragen
Formatief handelen met open bronvragen bij geschiedenis