mei 2023

Werken met leerdoelen
Over formatief handelen, rolpatronen en ambitieuze verwachtingen
Gekozen voor keuze-uren.. en dan?
Een doelgerichte dataverzameling voor zwaarwegende beslissingen
Hoge verwachtingen, maar waarvan?