Leerdoelen als leermateriaal

Leerdoelen als leermateriaal

Dominique Sluijsmans   In de vorige blog heb ik het belang van leerdoelen als ontwerpmateriaal voor de docent benadrukt. Met andere woorden: hoe leerdoelen de docent helpen bij het richting geven aan het ontwerpproces. Voor de leerlingen hebben leerdoelen echter...
Leerdoelen als ontwerpmateriaal

Leerdoelen als ontwerpmateriaal

Dominique Sluijsmans   Werken vanuit de doelen van onderwijs, wie wil dat nu niet? Veel scholen en opleidingen werken dan ook steeds meer vanuit reeds vastgestelde leerdoelen (bijvoorbeeld in het basisonderwijs) of zijn drukdoende met het formuleren hiervan. De...