Anton den Boer

Kenniskringlid bij het lectoraat Brein en Leren, docent werktuigbouwkunde, Academie voor Innovatie en Technologie
Cumulatief tussentijds toetsen inzetten voor formatief handelen