Thijs Risselada

Thijs Risselada is docent geschiedenis. Hij wil zijn positieve ervaringen met formatief handelen in de klas delen met andere docenten en scholen. Thijs is daarom ook actief als trainer bij Toetsrevolutie.
Denkreeksen bij geschiedenis
Leerdoelen formuleren
Het denken richten met denkreeksen
Werken met leerdoelen
Formatief handelen met open bronvragen bij geschiedenis
Formatief handelen met bronvragen bij geschiedenis