Trajecten op locatie

Hier vind je een beschrijving van de scholingstrajecten die wij aanbieden aan scholen.

Voortraject

Een goed begin is het halve werk. In dit voortraject leggen we u uit wat formatief handelen wel en niet is. We onderzoeken hoe formatief handelen kan aansluiten bij uw ambities als school. Welke randvoorwaarden zijn nodig voor een succesvolle implementatie? We geven u een eerlijke inschatting of formatief handelen voor uw organisatie haalbaar is.

Expertisetraject

Formatief handelen is geen eenvoudig didactisch instrument. Voor een goede inbedding in de lespraktijk heeft u in het begin expertise van buiten nodig. Maar het is onze intentie om de expertise in uw organisatie dusdanig te laten groeien dat hulp ‘van buiten’ niet meer nodig is. In dit traject bouwen we daarom aan theoretische kennis en ervaringsexpertise.

Verdiepingstraject

Als leraren meer grip krijgen op formatief handelen ontstaan er nieuwe ontwikkelvragen rondom curriculum en toetsing. Hoe kunnen lesactiviteiten, doelen en toetsing zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? In dit vervolgtraject werken we verder aan constructieve harmonie om zo de onderwijskwaliteit verder te verbeteren.

Begeleiding

In diverse fases van deze schoolbrede ontwikkeling is er behoefte aan begeleiding. Van het eenvoudigweg sparren met de schoolleiding, tot het ondersteunen van de teacher leaders. We helpen u met vragen zoals: hoe betrekken we en informeren we ouders? Hoe krijgen we collega’s mee? Zijn we op de goede weg? 

Waarom een traject? 

Er zijn verschillende redenen waarom scholen of opleidingen met formatief handelen aan de slag willen gaan: het stimuleren van een actieve houding bij leerlingen of studenten,  het verbeteren van de motivatie en de leeropbrengsten, of als tegenreactie op een doorgeslagen toetscultuur. 

Waar gaan de trajecten over? 

Al onze trajecten zijn op maat en sluiten zo goed mogelijk aan op uw ambities. Inhoudelijk gaan we vooral in op gevorderde leerkrachtvaardigheden en hierbij baseren we ons  op wetenschappelijk onderzoek naar ‘wat werkt’. Daarbij moet u denken aan curriculum- en toetsontwerp en effectieve didactische strategieën.

Voor wie zijn onze trajecten?

Onze nascholing is gericht op leraren, docenten en schoolleiders werkzaam in het onderwijs (PO tot universiteit).