ONLINE CURSUS

Formatief handelen en onderwijsontwerp

Aan de hand van online video’s, opdrachten en andere materialen leer je alles over formatief handelen, en hoe je dit een plek kan geven in je onderwijs door een goed ontwerp te maken.

Trainers: Valentina Devid & René Kneyber

Geschikt voor: PO, VO, MBO & HBO

Kosten: € 99 (incl. BTW) 

Trainers

Valentina Devid

 Valentina Devid is docent geschiedenis & levensbeschouwing en docent aan de hogeschool. Ze is ervaringsexpert op het gebied van formatief handelen en een veelgevraagd spreker over dit onderwerp. Samen met René Kneyber en Flemming van de Graaf maakt ze de LLEARN-podcast.

René Kneyber

René Kneyber is voormalig docent wiskunde. Hij schreef en vertaalde meer dan vijftien boeken, waaronder Toetsrevolutie. Sinds 2015 is hij kroonlid van de Onderwijsraad.

Video’s

In 33 video’s nemen we je mee in de theorie en de praktijk van formatief handelen. We leggen helder de theorie uit en loodsen je met voorbeelden door de praktische ontwerpstappen. 

Opdrachten

In ieder van de zeven hoofdstukken krijg je een praktische opdracht: van het uitproberen van de besproken strategieën tot het ontwerpen van onderwijs in een hoofdstuk, module of periode.

Extra’s

Als je na een hoofdstuk nog meer wilt weten over een onderwerp bieden we je links naar talloze extra’s: podcasts, aanbevolen literatuur en artikelen.

Formatief handelen & onderwijsontwerp

Formatief handelen is een didactische strategie waarmee je lessen beter kunt laten aansluiten op waar leerlingen moeite mee hebben, en tegelijkertijd hun zelfstandigheid kan vergroten.

Het proces van formatief handelen kan veel vormen aannemen, en er zijn veel instrumenten beschikbaar. Maar formatief handelen werkt pas echt als je er je onderwijsontwerp op aanpast.

Daarom gaan we in deze cursus niet alleen aan de slag met de theorie en de praktijk van formatief handelen, maar ook met het ontwerp van je onderwijs.

Hoofdstuk 1:

Wat is formatief handelen?

In het eerste hoofdstuk bespreken we wat formatief handelen is, en hoe je het effectief, makkelijk, snel en zonder nakijken of administratie in je les kan inzetten.

Hoofdstuk 2:

Kwaliteitsbesef bijbrengen 

 

Om leerlingen zelfstandiger te maken en ze feedback beter laten benutten, hebben ze kwaliteitsbesef nodig. We laten zien hoe je leerlingen op een eenvoudige manier kwaliteitsbesef bijbrengt.

 

Hoofdstuk 3:

Transformatieve feedback

Feedback kan veel werk zijn, maar levert soms weinig op. In dit hoofdstuk bespreken we hoe je met minder werk meer resultaat kunt bereiken

Hoofdstuk 4:

Achterwaarts ontwerpen

Wat probeer je te bereiken met je leerlingen? Wat moeten leerlingen echt kennen en kunnen? Hoe kun je vaststellen of leerlingen dit daadwerkelijk bereikt hebben?

Bijeenkomst 5:

Achterwaarts ontwerpen

 

Aan de hand van een hoofdstuk, module of periode maak je een overzicht van alle leerdoelen en de verbanden daartussen.

Hoofdstuk 6:

Een globale planning voor kennisverwerving maken

 

Formatief handelen werkt pas écht als het onderdeel is van je onderwijsontwerp, als je anticipeert op mogelijke problemen en helder hebt waarvan je wilt dat leerlingen erover nadenken.

 

 

 

Hoofdstuk 7:

Feedbackprocessen ontwerpen

 

 Feedback werkt pas als het stevig ingebed is in het onderwijs: samenhangend met de doelen en verankerd in de activiteiten. In dit hoofdstuk bespreken we hoe je een feedbackproces zo effectief mogelijk vorm kunt geven.