ONLINE TRAJECT

Formatief handelen in het voortgezet onderwijs
In zeven online bijeenkomsten leer je alles over formatief handelen, en hoe je dit een plek kan geven in je onderwijsontwerp.

Trainers: Valentina Devid & René Kneyber

Kosten: € 499 (incl. BTW) 

Formatief handelen & onderwijsontwerp

Formatief handelen is een didactische strategie waarmee je lessen beter kunt laten aansluiten op waar leerlingen moeite mee hebben, en tegelijkertijd hun zelfstandigheid kan vergroten.

Het proces van formatief handelen kan veel vormen aannemen, en er zijn veel instrumenten beschikbaar. Maar formatief handelen werkt pas echt als je er je onderwijsontwerp op aanpast.

Daarom gaan we in dit traject niet alleen aan de slag met de theorie en de praktijk van formatief handelen, maar ook met het ontwerp van je onderwijs.

Bijeenkomst 1:

Wat is formatief handelen?

16 september 2021

In de eerste bijeenkomst bespreken we wat formatief handelen is, en hoe je het effectief, makkelijk, snel en zonder nakijken of administratie in je les kan inzetten.

Bijeenkomst 2:

Kwaliteitsbesef bijbrengen 

7 oktober 2021

Om leerlingen zelfstandiger te maken en ze feedback beter laten benutten, hebben ze kwaliteitsbesef nodig. We laten zien hoe je leerlingen op een eenvoudige manier kwaliteitsbesef bijbrengt.

 

Bijeenkomst 3:

Feedback

25 november 2021

Feedback kan veel werk zijn, maar levert soms weinig op. In deze workshop bespreken we hoe je met minder werk meer resultaat kunt bereiken

Bijeenkomst 4:

Progressiekaart maken

13 januari 2022

In deze sessie beginnen we met je onderwijsontwerp. Aan de hand van een hoofdstuk, module of periode maak je een overzicht van alle leerdoelen en de verbanden daartussen.

Bijeenkomst 5:

Achterwaarts ontwerpen

17 februari 2022

Wat probeer je te bereiken met je leerlingen? Wat moeten leerlingen echt kennen en kunnen? Hoe kun je vaststellen of leerlingen dit daadwerkelijk bereikt hebben?

Bijeenkomst 6:

Feedbackprocessen ontwerpen

17 maart 2022

 Feedback werkt pas als het stevig ingebed is in het onderwijs: samenhangend met de doelen en verankerd in de activiteiten. In deze bijeenkomst bespreken we hoe je een feedbackproces zo effectief mogelijk vorm kunt geven.

 

 

 

Bijeenkomst 7:

Voorbereiden op problemen

14 april 2022

Formatief handelen werkt pas écht als het onderdeel is van je onderwijsontwerp, als je anticipeert op mogelijke problemen en helder hebt waarvan je wilt dat leerlingen erover nadenken.

Certificaat:

Formatief handelen & onderwijsontwerp

1 juni 2022

Als je de huiswerkopdrachten van iedere bijeenkomst goed hebt bijgehouden, dan kun je je onderwijsontwerp ter beoordeling aanbieden. Op basis van je ontwerp besluiten we of je een certificaat ontvangt of niet.

Trainers

Valentina Devid

Valentina Devid is docent geschiedenis & levensbeschouwing. Ze is ervaringsexpert op het gebied van formatief handelen en een veelgevraagd spreker over dit onderwerp. Samen met René Kneyber maakt ze de LLEARN-podcast.

René Kneyber

René Kneyber is voormalig docent wiskunde. Hij schreef en vertaalde meer dan vijftien boeken, waaronder Toetsrevolutie. Sinds 2015 is hij kroonlid van de Onderwijsraad.

Online leren

Deze hele cursus is online te volgen. Naast de webinars die via Zoom plaatsvinden, kun je voor aanvullende materialen terecht in onze online omgeving

WEBINARS

 

Op vaste momenten

Interactief

Ruimte voor vragen

Onderga formatief handelen!

 

INHAALLESSEN

 

Volg in je eigen tijd

Korte verdiepende video’s

Opnames van de webinars

 

DIGITALE MATERIALEN

 

Presentaties

Lesvoorbereidingsmaterialen

Huiswerkopdrachten

 

OP SCHOOL?

Dit scholingstraject bij u op school?
Lijkt dit scholingstraject ook wat voor uw school, als interne scholing? Helaas zitten we voor schooljaar 2021-2022 al erg vol. Door omstandigheden kan er toch nog plek ontstaan. U kunt uw interesse hiervoor kenbaar maken via ons contactformulier.