Vervolgtraject

Toetsing, differentieren, determineren en ontwerpen

Doelen, activiteiten en toetsing op elkaar afstemmen is een behoefte die veel scholen hebben. Maar hoe kom je tot zwaarwegende beslissingen die gebaseerd zijn op de juiste informatie en die een betrouwbaar beeld geven van een leerling of student? Hoe komt een toetsbeleid tot stand dat in balans is en waar gewenste uitkomsten helder in benoemd zijn? Hoe creëer je een kennisrijk curriculum als basis voor didactiek, waarbij er duidelijke (spiraalvormige) leerlijnen zijn ontworpen waar feedback en de mogelijkheid voor verbetering in zijn opgenomen? Hoe zorg je er als schoolorganisatie voor dat er door formatief handelen logisch gedifferentieerd kan worden, waarmee uiteindelijk ook goed gedetermineerd wordt, bijvoorbeeld in brede brugklassen? Dit zijn vraagstukken waar steeds meer scholen antwoorden op zoeken. Toetsrevolutie biedt de mogelijkheid tot diverse vervolgtrajecten waar deze en andere vraagstukken bij aan bod komen. We bouwen hierbij verder op het expertisetraject. Wilt u hier meer over weten? . Neem dan contact op.