Congres Zelfregulerend leren

 

19 april 2023, Utrecht

Dit congres is bedoeld voor onderwijsprofessionals die in hun school zelfregulerend leren verder willen bevorderen en/of hun beeld over zelfregulerend leren willen aanscherpen.

Sectoren: PO, VO, MBO, HBO

Locatie: Utrecht 

Kosten: €425  

N.B. Een keynote vindt in het Engels plaats. 

Waarom dit congres

Zelfregulerend leren speelt een grote rol in het onderwijs. We willen dat leerlingen en studenten zelfstandig in staat zijn tot uiting te brengen wat wij ze aanleren en steeds vaker willen we ook dat leerlingen en studenten zelfstandig in staat zijn hun eigen leerproces vorm te geven. Toch weten we niet altijd hoe we die zelfregulerende vaardigheden kunnen bevorderen en zijn we het, zelfs binnen dezelfde teams, niet altijd eens over hoe we dat dan moeten doen. De kennis over wat zelfregulerend leren is en hoe dat het best bevorderd kan worden is vaak diffuus of afwezig. Dit congres is bedoeld om het concept zelfregulerend leren verder te verkennen, om zo te komen tot een bredere kennisbasis en praktische handvatten voor in de dagelijkse lespraktijk. 

Organisator: Hilly Drok

Keynotes

Voor alle aanwezigen vinden er twee keynotes plaats van twee recente belangrijke boeken over het onderwerp zelfregulerend leren.

Break-out-sessies

Na iedere keynote zijn er break-out-sessies waarbij je je op een specifiek aspect van zelfregulerend leren kunt inschrijven.

Uitwisselen

Naast de keynotes en de break-out-sessies zullen deelnemers en de sprekers met elkaar van gedachten wisselen over de inhoud van het congres en wat ze er van hebben opgestoken en met welke vragen ze nog zitten. 

Sprekers

Om u te inspireren rond dit prachtige onderwerp hebben we een aantal sprekers uit binnen- en buitenland gevraagd om u te inspireren op 19 april. Dit zijn de vooralsnog bevestigde sprekers.

Keynote #2

James Mannion

Auteur ‘Fear is the mind killer: Why Learning to Learn is Worth Lesson Time’

Spreker

Dominique Sluijsmans

Auteur van o.a. ‘Toetsrevolutie’

Sprekers

Stijn Vanhoof & Geert Speltincx

Auteurs ‘Feedback in de klas’

Keynote #1

Jeltsen Peeters

Auteur ‘Zelfregulerend leren. Hoe? Zo!’

Spreker

Tine Hoof

Auteur ‘Studeren met succes’

Spreker

Valentina Devid

Auteur ‘formatief handelen: van instrument naar ontwerp’

Registreer je nu

Schrijf je via de volgende knop in.