Blogs

De afgelopen jaren schreven we een aantal blogs, hieronder treft u het overzicht.

BlogAndy @ Codextrous

Hoe ik klassikale feedback toepas

Geschreven door: Andy @ Codexterous Vertaald door: Golan Muhyaldin Deze blog verscheen oorspronkelijk als Defining Excellence: How I use Whole-class Feedback. Vind je het wat? Koop Andy een kop koffie! Enkele jaren geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met...

BlogPosterRené Kneyber

Poster over differentiatie

  Wat komt er allemaal kijken bij differentiatie? Op basis van het mooie boek 'How to differentiate instruction in Academically Diverse Classrooms' van Carol Ann Tomlinson maakte ik een praatplaat/poster....

BlogPosterRené Kneyber

Advance organizer Toetsrevolutie

In 2016 verscheen Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Veel leraren en scholen hebben sindsdien de handschoen opgepakt en zijn aan de slag gegaan met formatief handelen en/of het aanpakken hun toetsbeleid. Regelmatig zijn we bij...

BlogRené Kneyber

Wel of niet administreren?

DOOR:   Iedere docent die met formatief handelen aan de slag gaat zal deze vraag vroeg of laat stellen. Als trainers zien we deze vraag dan ook regelmatig voorbij komen. Ons advies is altijd eenvoudig:...

BlogPosterRené Kneyber

Poster Online Feedback

Goed feedback geven is een lastig kunstje. Voor wie noodgedwongen of uit vrije wil online-feedback geeft, hebben we onderstaande poster van het Surrey Lab vertaald (begin 2020 gedeeld door feedbackonderzoeker Naomi Winstone). Er staan diverse handreikingen op voor...

BlogRené Kneyber

Behandelen of beheersen

DOOR: Een vraag die vaak aan mij gesteld wordt, is ‘Ik doe[activiteit X] Is dit formatief?’ Hopelijk begrijp je inmiddels dat dit een wat vreemde vraag is: activiteiten zijn van zichzelf namelijk nooit...

A close up of a logo Description automatically generated
BlogRené Kneyber

Kwaliteitsbesef bijbrengen

DOOR: Formatief handelen is doelgericht handelen, maar hoe weet je wanneer je een bepaald doel bereikt hebt? Dat is soms lastig in te schatten. Als je tijdens de gymles moet hardlopen dan kun je aan je...

BlogRené Kneyber

Gewenste moeilijkheden en feedback

DOOR: In de les zijn we geneigd om het leerproces zo gladjes mogelijk te laten verlopen, door onze instructie goed op te bouwen zijn leerlingen succesvol, en zodoende gemotiveerder en tevredener. Maar door een...

BlogRené Kneyber

Mijn bedenkingen bij RTTI

DOOR: Veel scholen zijn aan de slag met RTTI® om de toetskwaliteit, en de determinatie van leerlingen te verbeteren. Wanneer je RTTI® inzet ontwerp je toetsen met een zekere verdeling tussen Reproductie,...

BlogRené Kneyber

Soms liever geen feedback!

DOOR: (c) Angelique Vranken In mijn vorige blog schreef ik dat formatief toetsen niet gaat over een beoordelingspraktijk, maar dat het in feite draait om didactisch handelen. Daarbij schreef ik dat formatief...

BlogRené Kneyber

Formatief toetsen én cijfers geven

  Een groot misverstand over formatief toetsen is dat het synoniem zou staan aan geen cijfers geven. Ik ben daar natuurlijk enigszins schuldig aan omdat ik besloot het boek Embedded Formative Assessment  als Cijfers geven werkt niet te vertalen. Dus ik wil bij...