Arjen Nanninga

Arjen Nanninga is onderwijskundige en heeft jarenlange ervaring als schoolleider in het PO en VO.
Een 1 voor spieken of het missen van een deadline? Liever niet!
De leerlingbespreking: het benutten van de wijsheid van de groep
De complexe en kwetsbare route naar een transparant, eerlijk en acceptabel besluit
Een doelgerichte dataverzameling voor zwaarwegende beslissingen
Een transparant en eerlijk determinatiebeleid als wapen tegen kansenongelijkheid