Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans is onderwijskundige met een specialisatie op het gebied van toetsing. Ze schreef diverse succesvolle en invloedrijke boeken zoals Wijze Lessen en Toetsrevolutie.
Toets gerust, maar wel curriculumbewust
De toetsrevolutie: ongemakkelijk, maar meer dan ooit hard nodig
De leerlingbespreking: het benutten van de wijsheid van de groep
De complexe en kwetsbare route naar een transparant, eerlijk en acceptabel besluit
Een doelgerichte dataverzameling voor zwaarwegende beslissingen
Een transparant en eerlijk determinatiebeleid als wapen tegen kansenongelijkheid
De didactische routekaart als kompas voor formatief handelen
Programmatisch toetsen: twee grote misvattingen
Ons model voor formatief handelen
Ontwerpen voor zelfregulatie