Boeken

ReguLEER! Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Formatief handelen: van instrument naar ontwerp
Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs