Blog

De leerlingbespreking: het benutten van de wijsheid van de groep
ChatGPT bij het ontwerpen van formatief handelen
De complexe en kwetsbare route naar een transparant, eerlijk en acceptabel besluit
Werken met leerdoelen
Over formatief handelen, rolpatronen en ambitieuze verwachtingen
Gekozen voor keuze-uren.. en dan?
Een doelgerichte dataverzameling voor zwaarwegende beslissingen
Hoge verwachtingen, maar waarvan?
Een transparant en eerlijk determinatiebeleid als wapen tegen kansenongelijkheid
Constructieve afstemming bij maatschappijleer