Blog

Feedbackproces – een praktijkvoorbeeld bij het vak Nederlands
10 werkvormen voor snel voorkennis activeren
Vijf basisprincipes voor formatief handelen
Hoe ik klassikale feedback toepas
Hoge verwachtingen van alle leerlingen
Boeken top vijf formatief handelen
Programmatisch toetsen: evidence-informed, maar niet zonder buikpijn
Formatief handelen: naar handvatten voor implementatie
Audiofeedback & bijbrengen van kwaliteitsbesef
10 tips: Hoe kun je formatief handelen meer laten leven op school?