Blog

De didactische routekaart als kompas voor formatief handelen
Kwaliteitsbesef bij de bètavakken
Een opgeruimd curriculum als voorwaarde voor formatief handelen
Programmatisch toetsen: twee grote misvattingen
Ons model voor formatief handelen
Ontwerpen voor zelfregulatie
Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Een frisse start met formatief handelen
Formatief handelen bij moderne vreemde talen – deel 2
Toetsing als onderzoek naar het leerproces
Het stellen van de juiste vraag