Blog

Leerdoelen als leermateriaal
Leerdoelen als ontwerpmateriaal
10 werkvormen om formatief te handelen met Padlet
Grammatica in de MVT: we kunnen niet zonder maar waarom is het soms zo lastig?
5 tips om te beginnen met formatief handelen
Wel of niet administreren?
A close up of a logo Description automatically generated
Behandelen of beheersen
Kwaliteitsbesef bijbrengen
Feedback: minder werk, meer resultaat
A screenshot of a cell phone Description automatically generated
What could possibly go wrong? 5 valkuilen en adviezen voor schoolleiders