Blog

Kwaliteitsbesef bij kunstvakken: een voorbeeld uit de lespraktijk
Formatief handelen in de online les
A picture containing graphical user interface Description automatically generated
Duurzame implementatie van onderwijsverbetering
Feedbackproces – een praktijkvoorbeeld bij het vak Nederlands
Het ontwerpen van een feedbackproces
10 werkvormen voor snel voorkennis activeren
Vijf basisprincipes voor formatief handelen
Hoe ik klassikale feedback toepas
Hoge verwachtingen van alle leerlingen
Boeken top vijf formatief handelen