Blog

A close up of a logo Description automatically generated
Behandelen of beheersen
Kwaliteitsbesef bijbrengen
Feedback: minder werk, meer resultaat
A screenshot of a cell phone Description automatically generated
What could possibly go wrong? 5 valkuilen en adviezen voor schoolleiders
Gewenste moeilijkheden en feedback
Mijn bedenkingen bij RTTI
Wijze lessen voor formatief ‘toetsen’
Wat formatief toetsen allemaal is…
Een nieuw model voor formatief handelen
Functioneel toetsen en zwaarwegende beslissingen