ChatGPT bij het ontwerpen van formatief handelen

Josien Boetje, Flemming van de Graaf

Als AI-taalmodel (large language model) heeft ChatGPT impact gemaakt in verschillende domeinen, waaronder het onderwijs. Met het vermogen om mensachtige tekst te genereren, kan ChatGPT een waardevol hulpmiddel zijn voor docenten die hun lesontwerp willen verbeteren en leerlingen willen ondersteunen in hun leerproces. In deze blogpost onderzoeken we hoe leraren de kracht van ChatGPT kunnen benutten voor het ontwerpen van lessen met daarin de strategieën van formatief handelen. Hierbij nemen we je mee in de denkstappen die je als docent maakt bij het gebruik van ChatGPT om onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Het gebruik van ChatGPT vraagt soms namelijk wat aandacht van de docent om de opdrachten die we het geven zo scherp te formuleren dat dit ook de gewenste uitkomsten oplevert.

We kiezen er in deze blog voor om een voorbeeld uit het vak Spaans uit te werken. Je kunt ChatGPT echter voor alle vakken en domeinen inzetten; we willen in deze blog vooral aandacht vestigen op de manier waarop je ChatGPT in kunt zetten en hoe je dan ChatGPT daarvoor de juiste opdrachten geeft. Deze opdrachten aan ChatGPT noemen we prompts en de reactie van ChatGPT hierop noemen we de antwoorden. We hebben ook enkele screenshots bijgevoegd zodat je zelf nogmaals kunt bekijken welke stappen wij met behulp van ChatGPT genomen hebben.

We bespreken hoe je de volgende aspecten van formatief handelen kunt ondersteunen met ChatGPT: constructieve afstemming, proces van formatief handelen (diagnostische vragen), kwaliteitsbesef bijbrengen en feedback organiseren op leerlingwerk.

 

I. Curriculumontwerp: Constructieve afstemming

Bij het ontwerpen van een curriculum is constructieve afstemming essentieel. Dit houdt in dat je doelen, beoordeling en didactiek met elkaar samenhangen en op elkaar zijn afgestemd (Zie deze blog voor verdere uitleg). ChatGPT kan je helpen om deze samenhang scherper te krijgen.

Het vaststellen van duidelijke doelen en succescriteria is cruciaal voor het begeleiden van leerlingen en het evalueren van hun voortgang. ChatGPT kan een nuttig hulpmiddel zijn voor leraren bij het formuleren van hoofd-, subdoelen en lesdoelen, voor beoordelingsvormen en suggesties doen voor didactiek. De grootste meerwaarde van ChatGPT kan zijn op het moment dat je het vraagt om bijvoorbeeld de doelen en de manier van beoordeling op elkaar aan te laten sluiten. Hiermee gaat ChatGPT dus nog een stap verder en helpt het je kritisch de constructieve afstemming van je curriculum tegen het licht te houden. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je huidige doelen & beoordelingsvorm door ChatGPT te laten ‘controleren’ op samenhang. ChatGPT zal dan zelfs advies geven voor verdere aanscherping.

(Leer)Doelen formuleren

Bij het ontwerpen van je curriculum begin je bij het formuleren van je doelen. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe je ChatGPT inzet om je doelen aan te scherpen.

Voorbeeld Spaans

Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een Spaanse les over het gebruik van het werkwoord gustarse, kunnen we ChatGPT vragen om leerdoelen te genereren. We geven chatGPT de volgende prompt (1a): “Verzin leerdoelen voor een klas 3 havo over het gebruik van het werkwoord gustarse op A2-niveau.” We zijn echter nog niet blij met het resultaat, omdat we veel te veel doelen krijgen en de formulering niet naar onze wens is. We geven daarom in dezelfde chat chatGPT een aangescherpte instructie: prompt 1b: “formuleer nu in het formaat “Aan het einde van deze les moeten leerlingen in staat zijn om … “ en kies er 3 uit. Nu krijgen we de volgende reactie:

*****

Aan het einde van deze les moeten leerlingen in staat zijn om:

 1. Het werkwoord “gustarse” correct te vervoegen in de tegenwoordige tijd voor de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en meervoud.
 2. Het verschil tussen het gebruik van “gustarse” en andere Spaanse werkwoorden die emoties en gevoelens uitdrukken te begrijpen en toe te passen in eenvoudige zinnen.
 3. Hun interesses en voorkeuren uit te drukken met behulp van het werkwoord “gustarse” in eenvoudige zinnen.

*****

We zijn blij met de geformuleerde leerdoelen en laten ze voor nu even zoals ze zijn. Misschien scherpen we ze later (al dan niet met een collega) nog verder aan. We gebruiken nu de gegenereerde leerdoelen als basis om ook ideeën voor toetsing en didactiek op te vragen.

 

Beoordeling

Vervolgens denk je na over de informatie die je wilt ophalen om dit te beoordelen en in welke beoordelingsvorm je dat wilt gieten. Ook hiervoor is ChatGTP een handig hulpmiddel. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe ChatGPT je kan helpen bij het vinden van een passende beoordelingsvorm.

Voorbeeld Spaans

In dezelfde chat vragen we verder om passende beoordelingsvormen bij deze leerdoelen te verzinnen. ChatGPT gebruikt namelijk eerdere input als context, zo vergroten we de kans dat alles mooi op elkaar aansluit. We stellen de vraag Prompt 2a: Verzin nu adequate beoordelingsvormen bij deze leerdoelen. ChatGPT geeft ons een mooi lijstje van 5 mogelijke ‘toetsvormen om de leerdoelen over het gebruik van het werkwoord “gustarse” op A2-niveau te toetsen’ variërend van conjugatietoets, schrijftoets, leestoets, mondelinge toets of multiple choice-toets, inclusief uitleg van wat dat dan zou kunnen inhouden. We zien dat ChatGPT het leerdoel heeft onthouden en de suggesties hierop heeft afgestemd.

Uit de opties kiezen we een relevante beoordelingsvorm, we denken zelf aan een schrijftoets, omdat we het toepassen belangrijk vinden, in combinatie met een invuloefening. We vragen ChatGPT om dit voor ons uit te werken met de volgende prompt (2b) Help me alsjeblieft om een opdracht voor een schrijftoets uit te werken en een combinatie van een MC-toets en conjugatietoets te maken van in totaal 10 vragen. ChatGPT werkt een hele opdracht voor ons uit, die we met wat kleine aanpassingen zo in de les zouden kunnen gebruiken.

*****

Antwoord 2b:

Schrijftoets-opdracht

Schrijf een kort essay (ongeveer 100 woorden) over je favoriete hobby of activiteit. Gebruik het werkwoord “gustarse” in minstens drie verschillende zinnen om uit te leggen waarom je deze hobby of activiteit leuk vindt. Zorg ervoor dat je correcte grammatica en spelling gebruikt en dat je werkwoorden in de juiste vorm staan.

MC/Conjugatietoets:

 1. ¿(Gustarse/Gustar) a ti el fútbol?
 2. ¿(Gusta/Gustan) a ellos los deportes extremos?
 3. Juan siempre (gusta/gustan) ver películas de acción.
 4. ¿A (ti/él) (gusta/gustan) las verduras?
 5. Nosotros no (gusta/gustan) la música clásica.
 6. ¿(Gustan/Gusta) a ustedes los animales?
 7. Yo (gusta/gustan) leer novelas en mi tiempo libre.
 8. A (él/ellos) no (gusta/gustan) los días lluviosos.
 9. ¿A (ti/tus amigos) (gusta/gustan) ir al cine?
 10. La música latina (gusta/gustan) a muchos estudiantes de español.

Voor de MC/Conjugatietoets moeten studenten de juiste vervoeging van het werkwoord “gustarse” kiezen in de gegeven zinnen. De eerste vijf vragen zijn gericht op de derde persoon enkelvoud/meervoud, terwijl de laatste vijf vragen betrekking hebben op de eerste en tweede persoon enkelvoud/meervoud.

 

Didactiek

Nadat je de doelen & beoordeling scherp hebt kun je op basis daarvan meteen ChatGPT suggesties laten doen voor zinvolle didactiek. Deze geeft je extra inspiratie voor de inhoud van je lessenserie en kan ervoor zorgen dat je opdracht nog beter bij je doelen en manier van beoordelen aansluit. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe ChatGPT je diverse suggesties voor didactiek kan geven..

 

Voorbeeld Spaans

Nu we de leerdoelen en de beoordelingsvorm helder hebben, kunnen we chatGPT vragen om wat inspiratie voor de didactiek in de les, met name wat input voor stap 2 in het proces van formatief handelen. We geven de volgende prompt (3a): Verzin nu wat lesactiviteiten waarmee leerlingen kunnen checken (formatief) of ze deze doelen beheersen. ChatGPT komt met een lijst met voorbeelden, variërend van conjugatiewedstrijd, schrijf- en uitwisselingsoefening, woordenschatoefening, kahoot-quiz of rollenspellen, inclusief een uitleg wat al die lesactiviteiten inhouden. We vinden de schrijf- en uitwisselingsoefening wel leuk. ‘(uit antwoord 3a): Schrijf- en uitwisselingsoefening: Vraag de leerlingen om een ​​korte paragraaf te schrijven over hun favoriete hobby of activiteit, waarbij ze het werkwoord “gustarse” in minstens drie verschillende zinnen gebruiken. Laat de leerlingen hun paragrafen vervolgens uitwisselen met een partner en elkaars werk controleren op grammatica en spelling.’

In deze activiteit zit het geven van peer-feedback verwerkt. Hiervoor is het natuurlijk wel handig om een rubric te hebben waarmee leerlingen in gesprek kunnen gaan over de kwaliteit van elkaars werk. Dus we vragen chatGPT de volgende prompt (3b): Ik vind de schrijf- en uitwisselingsoefening wel leuk. Kun je hierbij een rubric genereren voor de peerfeedback? Gericht op vooral grammatica van wederkerige werkwoorden.

We geven ChatGPT wat specifieke instructies mee waar de rubric vooral op gericht moet zijn. Helaas geeft chatGPT ons alleen een lijstje van aandachtspunten, en werkt niet duidelijk specifieke punten uit. Dus we passen onze prompt aan naar prompt (3c): “Nu graag deze rubric in de vorm van een tabel, én een goed uitgewerkt voorbeeld van de opdracht”. ChatGPT geeft ons een mooie tabel, met 3 criteria met daarbij uitgewerkt wanneer deze 0, 1, 2 of 3 punten waard zijn. Dat lijkt me toch iets te veel van het goede voor in de les, dus vraag ik chatGPT of die het wil aanpassen naar een single-point rubric. Ik besef dat ChatGPT misschien niet weet wat dat is, dus dat leggen we nog even uit in de prompt (3d): “Kun je de eerder gemaakte rubric omzetten in een single-point rubric (rubric met alleen maar het ‘voldoende’ uitgewerkte punt) zodat het handzamer is om mee te werken in de klas?”

Nu krijgen we een antwoord waar we wat mee kunnen.

*****

Antwoord 3d

Aandachtspunten Criteria Sterke punten
Gebruik van “gustarse” en vervoeging
Het werkwoord “gustarse” is correct vervoegd in de juiste persoon enkelvoud/meervoud.
Woordvolgorde
De zin heeft een correcte woordvolgorde met het onderwerp en lijdend voorwerp omgekeerd in vergelijking met het Nederlands.
Gebruik van andere grammaticale structuren
Andere grammaticale structuren, zoals bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, zijn correct gebruikt.
Algemene begrijpelijkheid en duidelijkheid<
De zin is grammaticaal correct en goed geschreven met een duidelijke betekenis.

Met deze rubric kunt u zich richten op de beoordeling van de leerlingen op de meest essentiële criteria voor de grammaticale correctheid van de schrijfopdracht.

 

II. Proces van formatief handelen: Diagnostische vragen ontwerpen

Diagnostische vragen zijn essentieel voor het identificeren van de voorkennis, misvattingen en verbeterpunten van leerlingen. Ze helpen je als docent om informatie op te halen over waar leerlingen staan in het leerproces en om vervolgens de lessen af te stemmen op de specifieke behoeften van je leerlingen. ChatGPT kan je helpen bij het opstellen van effectieve diagnostische vragen. Als je diagnostische vragen wilt maken met ChatGPT, geef je gewoon een opdracht met het onderwerp, het thema en het type vraag dat je wilt genereren.

Voorbeeld Spaans

Om te checken of de leerlingen al de nodige voorkennis hebben op het gebied van de vervoeging van gustarse willen we graag wat suggesties voor stap 2 in het FH proces. We denken aan een diagnostische vraag, met de prompt 4a “Maak een diagnostische vraag over Spaans, over het werkwoord gustarse’ geeft ChatGPT ons een open vraag en heeft dus niet begrepen wat een diagnostische vraag is. We kopiëren de tekst uit de blog Diagnostische vragen om chatGPT context te geven over wat ik bedoel. Ook voegen we nog een specifieker leerdoel toe om de vraag beter te maken in prompt 4b: “Schrijf nog een diagnostische vraag over Spaans, over het werkwoord ‘gustarse’, met als leerdoel: leerling kan het correct vervoegen voor ik, jij en hij.”

Nu maakt chatGPT in ieder geval een MC-vraag, maar deze is geheel zonder context. Aangezien het uiteindelijke leerdoel voor de leerlingen is dat ze het werkwoord gustarse in context kunnen toepassen om te vertellen over wat ze leuk vinden en wat hun hobby’s zijn, passen we de prompt aan naar prompt 4c: “Nu graag in contextzin (gatenzin)”. Nu geeft chatGPT eindelijk een bruikbaar antwoord:

*****

Antwoord 4c
” Vul de volgende zin aan met de juiste vervoeging van het werkwoord “gustarse” voor de derde persoon enkelvoud (“hij vindt leuk”) in het Spaans:

“A Juan _____________ los deportes”

A. Le gusta
B. Les gusta
C. Me gusta
D. Te gusta

*****

💡 Tip: krijg je niet de vraag die je wilt? Of wil je weten wat het juiste antwoord is en waarom? Zeg dat tegen chatGPT en vraag om een aangepaste versie! Wat ook helpt is om eerst wat context te geven: de definitie van een diagnostiche vraag, het leerdoel waarbij je een vraag zoekt en eventuele voorkennis over veelgemaakte fouten.

Vervolgstap bepalen

Nu hebben we iets om te bepalen waar leerlingen staan, maar nu weten leerlingen nog niet wat een gepaste vervolgstap is bij dat antwoord. Je kunt nu bij de antwoordopties van een diagnostische vraag ‘gepersonaliseerde’ tips vragen over wat een leerling kan doen die dit antwoord heeft gekozen. Deze kun je eventueel ook in een digitale tool of leeromgeving integreren.

We geven de volgende prompt (4d):Verzin nu bij elke antwoordoptie een vervolgstap of vraag voor de leerlingen die dat antwoord kozen.

*****

Antwoord 4d:

A. Le gusta – Goed gedaan! Kun je deze zin nu vertalen naar het Nederlands? Wat betekent “gustar” in het Nederlands? En kun je nog een andere zin maken met “gustarse” in de derde persoon enkelvoud?
B. Les gusta – Bijna goed, deze vervoeging is echter niet correct voor de derde persoon enkelvoud. Kun je het nogmaals proberen? En kun je een zin maken met “gustarse” in de tweede persoon meervoud?
C. Me gusta – Dat is niet het juiste antwoord, deze vervoeging is correct voor de eerste persoon enkelvoud (“ik vind leuk”). Welke vervoeging moeten we gebruiken voor “hij vindt leuk”?

D. Te gusta – Dat is niet het juiste antwoord, deze vervoeging is correct voor de tweede persoon enkelvoud (“jij vindt leuk”). Welke vervoeging moeten we gebruiken voor “hij vindt leuk”?

 

III. Kwaliteitsbesef bijbrengen

Bij meer complexe vaardigheden wil je kwaliteitsbesef bijbrengen om duidelijk te maken aan leerlingen wat er van hen wordt verwacht. Ook helpt dit leerling om in een later stadium feedback beter te begrijpen. Om kwaliteitsbesef bij te brengen kun je de strategieën hardopdenkend voordoen en voorbeelden vergelijken. Voor deze laatste kan ChapGPT een nuttig hulpmiddel zijn en deze zullen we hieronder verder uitdiepen. Je vraagt ChatGPT dan om uitgewerkte voorbeelden te genereren van een opdracht. Dit kun je op verschillende niveaus laten doen waarbij je ChatGPT zelf bepaalde fouten of misvattingen in het voorbeeld kan laten verwerken. Hierna kun je deze door je leerlingen laten vergelijken en na een gesprek gezamenlijk tot criteria komen. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe ChatGPT je laat helpen bij het maken van voorbeelden.

Voorbeeld Spaans

We vroegen ChatGPT om de verzonnen schrijfopdracht uit te werken met de prompt (5a): Geef een goed uitgewerkt voorbeeld van de schrijfopdracht. ChatGPT gaf ons echter een uitgewerkt voorbeeld in het Nederlands, dat is niet wat we bedoelden. Dus scherpten we onze prompt aan, waarin we de opdracht ook nog even herhaalden. Ook bedachten we ondertussen dat 2 kwaliteitsniveaus wel handig zijn om leerlingen te laten vergelijken waarom de een beter is dan de ander. De geüpdatete prompt 5b werd: Werk deze opdracht uit op twee niveaus in het Spaans (met fouten, goed) Opdracht:Schrijf een kort essay van ongeveer 100 woorden over je favoriete vak op school. Gebruik het werkwoord “gustarse” in minstens drie verschillende zinnen om uit te leggen waarom je dit vak leuk vindt.

Het antwoord op 5b is nuttig, alleen het stuk met fouten bevat allerlei Nederlandse woorden. Nu zijn de leerlingen van Josien goed genoeg dat ze het altijd wel in het Spaans proberen, dus dat leek ons niet realistisch. Dus gaven we de instructie prompt 5c: “Nogmaals, maar niveau 1 wel helemaal in het spaans.” Toen kregen we het volgende uitgewerkte voorbeeld, die ik handig kan gebruiken in de klas:

*****

Antwoord 5c:

Niveau 1 (met fouten): Mi favorito la asignatura es Español. Gustarse Español porque me gusta leer y escribir. Gustarse también porque es fácil y divertido. Es importante gustarse Español porque necesito saber cómo hablar y escribir para la vida diaria.

Niveau 2 (goed): Mi asignatura favorita en la escuela es la biología. Me gusta mucho gustarse biología porque me interesa conocer cómo funciona el cuerpo humano y cómo los seres vivos interactúan entre sí en la naturaleza. Gustarse aprender sobre la célula, el ADN y la evolución. Me parece fascinante cómo cada organismo está interconectado y cómo todos contribuyen a la biodiversidad de nuestro planeta. Además, me gusta gustarse biología porque me ayuda a entender cómo cuidar del medio ambiente.

💡 check altijd de kwaliteit en pas aan waar nodig afhankelijk van jouw context.

 

IV. Feedback organiseren op leerlingwerk

Het organiseren van feedback is een belangrijke manier om leerlingen verder te brengen in het leerproces. Een van de problemen bij het organiseren kan zijn dat het geven van feedback veel tijd kost voor docenten. Zeker als een docent veel klassen heeft en regelmatig feedback wil organiseren. ChatGPT zou je dan in kunnen zetten om je hierbij te helpen. Zeker omdat ChatGPT de feedback ook zo kan formuleren dat er genoeg denkwerk voor de leerling overblijft. Houd er hierbij wel rekening mee dat het vaak zinvol is om af te bouwen in hoeveel feedback jij geeft om ervoor te zorgen dat leerlingen steeds meer in staat worden zelf kritisch te worden op hun eigen werk en in staat zijn om zelf feedback te geven. In het onderstaande voorbeeld zie je hoe ChatGPT je bij het organiseren van feedback kan helpen.

Voorbeeld Spaans

Nu zijn de leerlingen klaar om aan de slag te gaan met gustarse en de schrijfopdracht. Op een gegeven moment krijg je als leraar natuurlijk stapels met werk om feedback op te geven. We waren benieuwd of ChatGPT dit niet kan overnemen, om leerlingen al van (tussentijdse) feedback te voorzien.We gaven ChatGPT de volgende prompt (6a):
Geef feedback aan deze leerling aan de hand van de single-point rubric. Dit is het leerlingwerk op de schrijfopdracht:

Mi favorita la asignatura es Aardrijkskunde. Gustarse Aardrijkskunde porque me gusta aprendar sobre el mundo. Gustarse también porque es fácil y divertido. No gustarse la tarea porque es aburrido. Es importante gustarse Aardrijkskunde porque necesito saber sobre diferentes países.

Prompt (6b): Schrijf nu de feedback in tabelvorm, met de onderdelen criterium – feedback – voorbeeld uit tekst – verbeterpunt.

Het antwoord is een duidelijk overzicht voor de leerling met verbetertips. De feedback is duidelijk. De verbetertips ook.

*****

Antwoord 6b:

Criterium Feedback Voorbeelden uit tekst Verbeterpunt
Gebruik van “gustarse” en vervoeging Foutief gebruik van “gustarse” en de vervoegingen. “Gustarse Aardrijkskunde”, “Gustarse también”, “No gustarse la tarea” Gebruik “Me gusta” voor positieve uitspraken en “No me gusta” voor negatieve uitspraken. Bijvoorbeeld: “Me gusta la geografía”, “No me gusta la tarea”.
Woordvolgorde Enkele problemen met woordvolgorde. “Mi favorita la asignatura es Aardrijkskunde.” Plaats het bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord: “Mi asignatura favorita es la geografía”.
Gebruik van andere grammaticale structuren Foutief gebruik van het woord “aprendar” en het gebruik van het Nederlandse woord “Aardrijkskunde”. “aprendar”, “Aardrijkskunde” Gebruik het correcte Spaanse woord “geografía” in plaats van “Aardrijkskunde” en corrigeer “aprendar” naar “aprender”.
Algemene begrijpelijkheid en duidelijkheid Over het algemeen begrijpelijk, maar enkele fouten leiden tot verwarring. “Gustarse Aardrijkskunde”, “aprendar” Verbeter fouten in woordvolgorde, het gebruik van “gustarse” en vervoeging, en andere grammaticale structuren om de duidelijkheid te verbeteren.

V. Best Practices voor effectief gebruik van ChatGPT in het onderwijs

Bij het gebruik van ChatGPT om het lesgeven en leren te verbeteren, is het essentieel om enkele best practices te volgen:

 1. Zorg voor voldoende context: neem bij het maken van prompts voldoende context op om ervoor te zorgen dat de gegenereerde inhoud relevant en nauwkeurig is. Wees specifiek over het onderwerp, het onderwerp en het gewenste resultaat.

 2. Chat zoveel mogelijk over één onderwerp in één chat. Zo kan chatGPT alle context meenemen in het genereren van het antwoord.

 3. Houd rekening met mogelijke vooroordelen: ChatGPT kan af en toe inhoud genereren die vooroordelen of onnauwkeurigheden bevat. Bekijk altijd de gegenereerde inhoud en breng de nodige aanpassingen aan voordat u deze met leerlingen of studenten deelt.

   

VI. Conclusie

Kortom, ChatGPT biedt een schat aan mogelijkheden voor leraren in het voortgezet en hoger onderwijs bij het ontwerpen van formatief handelen en het ondersteunen van het leren van leerlingen of studenten. Door gebruik te maken van de kracht van AI, kunnen docenten hun lesontwerp verbeteren, gepersonaliseerde feedback geven en zorgen voor constructieve afstemming in hun onderwijspraktijk. Hierbij ben jij als docent degene die de effectiviteit van Chat GPT kan verhogen door steeds je vragen aan te scherpen om het maximale uit dit hulpmiddel te halen. We moedigen u aan om het potentieel van ChatGPT te verkennen en lid te worden van de groeiende gemeenschap van docenten die AI gebruiken om hun klaslokalen te verrijken. Veel onderwijsplezier!

 

Afbeeldingen

Prompt 1a

Text, letter Description automatically generated

Prompt 2a

Text Description automatically generated

Prompt 3a

Graphical user interface, text Description automatically generated

Prompt 3b

Graphical user interface, application Description automatically generated with medium confidence

Prompt 3c

Table Description automatically generated

Prompt 4b

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Prompt 5b

Text, letter Description automatically generated

Prompt 6a

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Authors

 • Josien Boetje

  Josien is onderzoeker Didactiek van Digitale Geletterdheid, spreker, trainer en docent Spaans en Arabisch.

  Bekijk Berichten
 • Flemming van de Graaf

  Flemming van de Graaf is een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Hij wil met zijn praktijkervaring collega’s binnen zijn eigen school en op andere scholen inspireren om effectiever les te geven met behulp van formatief handelen. Samen met René Kneyber en Valentina Devid maakt hij de LLEARN-podcast. Flemming geeft trainingen voor Toetsrevolutie.

  Bekijk Berichten

Authors

 • Josien Boetje

  Josien is onderzoeker Didactiek van Digitale Geletterdheid, spreker, trainer en docent Spaans en Arabisch.

  Bekijk Berichten
 • Flemming van de Graaf

  Flemming van de Graaf is een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Hij wil met zijn praktijkervaring collega’s binnen zijn eigen school en op andere scholen inspireren om effectiever les te geven met behulp van formatief handelen. Samen met René Kneyber en Valentina Devid maakt hij de LLEARN-podcast. Flemming geeft trainingen voor Toetsrevolutie.

  Bekijk Berichten

Nieuwe blogs