Traject formatief handelen en onderwijsontwerp

Hier vind je een beschrijving van de scholingstrajecten die wij aanbieden aan scholen.

Hoe kun je ervoor zorgen dat jij en je collega’s voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen om formatief handelen succesvol te kunnen toepassen in de les? Toetsrevolutie biedt hierbij hulp. Wij bieden een basistraject aan waarin wij docenten trainen in het implementeren van formatief handelen. Ons doel hierbij is dat docenten een set aan vaardigheden, inzicht en begrip ontwikkelen die nodig is bij formatief handelen, het bijbrengen van kwaliteitsbesef en feedback.

Niet alleen een traject

Het succes van het basistraject ondersteunen we op diverse manieren:

Vervolgtrajecten

Naast het basistraject formatief handelen en onderwijsontwerp bieden wij ook
(vervolg)trainingen aan. Er is keuze uit onderstaande trainingen, welke allen op maat
worden aangeboden. Informeer naar de mogelijkheden.

Vervolgtraject formatief handelen & onderwijsontwerp

Dit vervolgtraject wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers en volgt altijd op een basistraject. Tijdens het vervolgtraject is er meer ruimte voor intervisie, maatwerk en verdere verdieping. Vaak gaan we verder met het consolideren van lange feedbackprocessen en oefenen we opnieuw met het ontwerpen van de bijpassende didactische strategieën aan de hand van de didactische routekaart. Daarbij zijn lesbezoeken een onderdeel van dit traject. De trainer komt bij alle deelnemers in de les en geeft feedback op het formatief handelen van de  deelnemers.

Vervolgtraject Zelfregulerend leren & formatief handelen

Zelfregulatievaardigheden bepalen in grote mate het studiesucces van leerlingen en studenten. In het onderwijs doen we regelmatig bewust en onbewust een (groot) beroep op deze vaardigheden. Het is hierbij cruciaal dat docenten zelfregulatievaardigheden actief onderwijzen,waarbij geleidelijke afbouw van de ondersteuning vervolgens noodzakelijk is. Als aanvulling op het basistraject kunnen we kunnen scholen en instellingen die zich hier graag verder in zouden willen ontwikkelen (bijvoorbeeld doordat zij met een vorm van keuze-/flexuren zijn begonnen) hierbij begeleiden.

Vervolgtraject Toetsing en onderwijsontwerp

Tijdens het basistraject besteden we veel aandacht aan het thema constructieve afstemming: doelen, lesactiviteiten en toetsing worden op elkaar afgestemd. In dit vervolgtraject borduren we hierop voort en gaan we dieper in op het ‘toets’-aspect hiervan. Onderwerpen zoals cumulatief toetsen, het ontwerpen en gebruiken van rubrics en de betrouwbaarheid en validiteit van toetsing komen aan bod.