Traject ‘Kansrijk determinatiebeleid in het voortgezet onderwijs’

Het onderwerp kansengelijkheid staat de laatste jaren volop in de aandacht. Het ongelijke verloop van schoolloopbanen vraagt om concrete acties. Het determinatieproces is dan één van de gebieden waar winst te behalen valt. Zeker in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is het belangrijk om leerlingen in het juiste spoor te krijgen. Onderzoek laat echter zien dat scholen en docententeams worstelen met het neerzetten van een goed  determinatieproces. Hoe zorg je voor een werkwijze waarbij je samen als team komt tot een zo objectief mogelijke beslissing, gebaseerd op voldoende en betrouwbaar bewijsmateriaal?

Toetsrevolutie heeft een traject ontwikkeld wat hiervoor de antwoorden biedt.

Vijf thema’s

Een determinatieproces moet naast kansrijk vooral eerlijk, acceptabel en transparant zijn. Hoe richt je dat in? Waar zitten de kritische punten, waar valt snel winst te behalen en wat is wenselijk voor de lange termijn? Vanuit de literatuur over professionele besluitvorming onderscheiden we binnen het determinatieproces vijf verschillende fasen. Elke fase kent zo zijn kwetsbaarheden en valkuilen. Samen onderzoeken we in hoeverre dit speelt voor jullie school. Na deze kritische beschouwing volgt de ontwikkelfase waarin we samen aan het werk gaan om vanuit de kernwaarden (eerlijk, acceptabel en transparant) te komen tot een aangescherpt of vernieuwd determinatieproces. De vijf fasen zijn:

  1. Kalibratie – Waarover willen we straks een zorgvuldige beslissing nemen en hoe ziet dat uit?
  2. Dataverzameling – Welke informatie hebben we daarvoor nodig en welke manieren gebruiken
    we om die informatie te verzamelen?
  3. Interpretatie – Op welke wijze gaan we betekenis geven aan de verzamelde informatie?
  4. Besluitvorming – Hoe komen we tot een teambesluit over het diploma-programma dat een
    leerling zal gaan volgen?
  5. Opvolging – Hoe nemen we als team verantwoordelijkheid voor het waarmaken van de genomen beslissing?

 

Een aanpak op maat

Naast aandacht voor theoretische inzichten rondom toetsing, beoordeling en determinatie gaan we vooral ook praktisch aan de slag. We onderzoeken de huidige werkwijze binnen de school en welke impact die heeft op leerlingen. Samen analyseren we het programma van toetsing en de kaders die
de school hierbij hanteert. Ook is er aandacht voor het trainen van docententeams om de kwaliteit van interactie tussen docenten tijdens de overgangsvergadering te versterken.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met arjen@toetsrevolutie.nl