Masterclasses:
Building Thinking Classrooms

Building Thinking Classrooms

Als leraren willen we graag leeromgevingen creëren die niet alleen kennisoverdracht faciliteren, maar ook kritisch denken en probleemoplossend vermogen stimuleren. Dit is precies waar het concept van Building Thinking Classrooms, ontwikkeld door Dr. Peter Liljedahl, om draait.

Building Thinking Classrooms is een innovatieve onderwijsaanpak die leerkrachten helpt om actieve, betrokken en nadenkende leerlingen te ontwikkelen. Door gebruik te maken van specifieke strategieën en structuren, richt deze methode zich op het bevorderen van wiskundig denken, samenwerking en diepgaande begripsvorming.

De kernprincipes van Building Thinking Classrooms omvatten onder andere

  • het creëren van willekeurige groepen,
  • het gebruik van niet-permanente oppervlakken zoals whiteboards voor het oplossen van problemen,
  • en het stimuleren van mondelinge communicatie tussen leerlingen.
 

Deze aanpak zorgt voor een dynamische leeromgeving waarin leerlingen worden aangemoedigd om ideeën te delen, van elkaar te leren en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Tijdens de masterclasses die Dr. Peter Liljedahl zal geven, krijgen deelnemers de kans om deze methoden uit de eerste hand te ervaren en te leren hoe ze deze kunnen integreren in hun eigen lespraktijk. Of je nu een doorgewinterde docent bent of net begint in het onderwijs, deze masterclasses bieden waardevolle inzichten en praktische tools om een Thinking Classroom te bouwen en je leerlingen te inspireren tot groots denken.

 

Basistraining – 13 of 14 november

Veel van hoe klaslokalen eruit zien en veel van wat er vandaag de dag in gebeurt, wordt bepaald door institutionele normen die zijn vastgelegd bij de start van een industrieel model van onderwijs. 

Deze normen hebben een cultuur van lesgeven en leren mogelijk gemaakt die vaak gespeend is van het denken van leerlingen. 

In deze sessie presenteer ik enkele van de resultaten van meer dan 15 jaar onderzoek naar hoe leraren hun klaslokalen kunnen transformeren van een ruimte waar leerlingen nabootsen naar een ruimte waar leerlingen denken. De besproken praktijken zijn verweven met, en verwijzen uitgebreid naar, de bestseller Denkklassen creëren – Building Thinking Classrooms.

Vervolgtraining – 15 november

Mijn onderzoek heeft aangetoond dat wanneer leerlingen in willekeurige groepen aan denktaken werken op een verticaal wisvel, ze in staat zijn om ongelooflijke hoeveelheden wiskundige betekenis en collectief kennen-en-doen te co-creëren. 

In deze sessie bekijk ik de denkpraktijken in de klas die leerlingen helpen om dit collectieve kennen-en-doen om te zetten in individueel kennen-en-doen, terwijl ze tegelijkertijd verantwoordelijkheid beginnen te nemen voor hun eigen leren. 

De besproken werkvormen zijn verweven met, en verwijzen uitgebreid naar, de binnenkort te verschijnen boeken  Mathematics Tasks for the Thinking Classrooms (K-5 en 6-12).

1662003000574

Biografie

Dr. Peter Liljedahl is hoogleraar wiskundeonderwijs aan de Faculteit Educatie van Simon Fraser University en auteur van de bestseller Building Thinking Classrooms in Mathematics (Grades K-12): 14 Onderwijspraktijken voor beter leren. Peter is een voormalig wiskundeleraar die zijn onderzoeksinteresses en -activiteiten dicht bij de klas heeft gehouden.Hij overlegt regelmatig met leraren, scholen, schooldistricten en ministeries van Onderwijs over onderwerpen als onderwijzen en leren, probleemoplossing, beoordeling, rekenvaardigheid en het bouwen van denkklassen.

Registratie