Wie zijn wij?

Toetsrevolutie biedt unieke, hoogwaardige, op onderzoek gebaseerde nascholing op het vlak van formatief handelen en toetsing, en advies op maat.

Ook bieden we u gratis materiaal, zoals blogsboeken,podcasts en online cursussen.

Wil je Toetsrevolutie verder volgen? Volg dan onze socials.

Over Toetsrevolutie

In 2016 verscheen het boek Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs van Dominique Sluijsmans & René Kneyber. Dit boek kende een grote belangstelling, en in de jaren die volgden werd de roep om schoolbegeleidingstrajecten steeds groter. Daarom besloten de auteurs om samen met Valentina Devid het bedrijf Toetsrevolutie op te richten in 2021.

Toetsrevolutie Coöperatie U.A. is een coöperatie van zelfstandig ondernemers, en kent geen werknemers. Inmiddels is de groep leden erg uitgebreid. Samen werken we aan onze missie om scholen en instellingen in zowel Nederland als daarbuiten te helpen om de kwaliteit van hun curriculum, didactiek en toetsing duurzaam te verbeteren.

Visie

Dit doen we vanuit de volgende visie:

Professionalisering onderwijs

  • We bieden hoogwaardige nascholing die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis, -ervaringen, en die gericht is op relevante actoren in de school of instelling.
  • Door de nascholing die we bieden ontwikkelen we kennis over hoe schoolontwikkeling rond een thema het best kan worden vormgegeven en aangepakt.
  • We begeleiden scholen in duurzame implementatie van onderwijsprofessionalisering.
  •  

Maatschappelijke impact

  • We delen onze kennis, inzichten en ervaringen op zo’n manier dat scholen of instellingen in staat worden gesteld om hun onderwijs steeds meer zelf te kunnen verbeteren.
  • We delen onze kennis, inzichten en ervaringen op een toegankelijke wijze en maken deze zo vrij mogelijk beschikbaar.
  • We leveren een bijdrage aan het maatschappelijke debat rondom curriculum, didactiek en toetsing.
 

Het streven om duurzame impact en een groot bereik te realiseren is herkenbaar bij al onze leden.

Ons Team

Valentina Devid

Trainer, adviseur & oprichter

René Kneyber

Trainer, adviseur, oprichter & bestuurder

Blanca Wilde López

Trainer & adviseur

Flemming van de Graaf

Trainer & adviseur

Masja Mesie

Trainer & adviseur

Josien Boetje

Trainer & adviseur

Hilly Drok

Trainer & adviseur

Rianne Neering

Trainer, adviseur & bestuurder

Thijs Risselada

Trainer & adviseur

Nik Osinski

Trainer & adviseur

Birgit Schalkwijk

Trainer & adviseur

Rob van Bakel

Trainer & adviseur

Arjen Nanninga

Adviseur & bestuurder

Sacha van Looveren

Trainer, adviseur & bestuurder

Lia Visser

Manager Online Learning Environment

Nicky Mertens

Adviseur

Hanneke de Graaff

Trainer & adviseur

Arjan Moree

Trainer & adviseur

Elmar van Ee

Trainer & adviseur

Monika Vaheoja

Adviseur

Jan van de Ven

Trainer & adviseur

Daisy Mertens

Trainer & adviseur

Anke Swanenberg

Adviseur

Jeannette Nader

Event Manager