Geen tijd voor formatief handelen

Veel scholen en instellingen zijn aan de slag met formatief handelen, en veel leerkrachten zijn daar enthousiast over. Niet alleen zien ze in dat leerlingen of studenten er gemotiveerder van […]

Doorloopje formatief handelen

In oktober ontvingen we Tom Sherrington en Oliver Caviglioli – de auteurs van o.a. de populaire Doorloopjes-boeken – in Nederland. Zij waren erg geïnteresseerd in onze ‘formative action’ aanpak, en […]

Formatief handelen bij dynamica

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, ontwerp Automatisch gegenereerde beschrijving

In de beroepspraktijk van veel ingenieurs speelt dynamica een belangrijke rol. Dynamica is het vakgebied dat een relatie legt tussen beweging van en belasting op objecten. Het is conceptueel en […]

Denkreeksen bij geschiedenis

In ons vorige blog introduceerden we de denkreeks: een serie van opdrachten die minimaal van elkaar verschillen, waarbij leerlingen herhaaldelijk en gericht nadenken en antwoord geven. Denkreeksen kunnen docenten daardoor […]

Ons model voor formatief handelen

Formatief handelen is een complexe ontwerpvaardigheid die van een leraar kennis vraagt over een aantal belangrijke principes over leren, curriculumontwerp, didactische strategieën en passende technieken en instrumenten om in het […]

5 tips om te beginnen met formatief handelen

Veel scholen zijn bezig met de zoektocht naar hoe ze formatief handelen kunnen implementeren in hun onderwijspraktijk. Toch merk ik om me heen dat veel collega’s moeite hebben om de […]

Wel of niet administreren?

DOOR:   Iedere docent die met formatief handelen aan de slag gaat zal deze vraag vroeg of laat stellen. Als trainers zien we deze vraag dan ook regelmatig voorbij komen. […]